Nye synsregler for vurdering af fejl på forruder ved bilsyn
Trafikstyrelsen nye regler for vurdering af fejl på forruder ved bilsyn. Forruden deles op i tre zoner, hvor der nu angives en maksimal størrelse for stenslag og revner.

Reglerne skal sikre ensartethed i bedømmelsen af forruder ved syn. Desuden bliver det lettere for ejeren/brugeren af køretøjet inden syn at vurdere, om køretøjets forrude opfylder kravene ved bilsyn.

Forruden i et motordrevet køretøj skal være sådan at genstande, der ses gennem ruden,
ikke fremtræder forvrængede eller utydelige.

 

Inddeling af forruden: Det omfattede område i forruden er inddelt i tre områder (A, B og C)
og er begrænset til kun at omfatte arealer indenfor det originale viskerfelt:

Område A: (fjernsigtsfeltet), defineret som et 300 x 300 mm felt på forruden, symmetrisk omkring ratnavet med centrum placeret i A-punktet (findes ved midterstilling på føresædet,30 cm inde fra

forkant 70cm op og vandret ud findes midterpunktet,i dette

Område B: defineret som et bånd på tværs af forruden med samme højde som område A og på begge sider af område A, dog afgrænset af bilens lodrette midterplan.

Område C: defineret som et bånd på tværs af forruden med samme højde som område A og i fort-sættelse af det B område, som bilens lodrette midterplan afgrænser.

Årsager til, at forrude ikke kan godkendes ved syn: Hvis skader på forruden er større end beskrevet nedenfor, kan forruden ikke godkendes:

Område A: Stenslag eller revner, der ikke kan omsluttes af en cirkel med diameter på 3 mm. Flere mindre skader, ridser eller mattering (ved “sandblæsning”), der bevirker, at genstan-de, der ses gennem ruden, fremtræder forvrængede eller utydelige.

Område B: Stenslag eller revner, der ikke kan omsluttes af en cirkel med diameter på henholdsvis 10 mm for stenslag og 50 mm revner.

Område C: Stenslag eller revner, der ikke kan omsluttes af en cirkel med diameter på henholdsvis 30 mm stenslag og 150 mm revner.