LYGTER SKAL VÆRE HELE, IKKE FALMEDE ELLER REVNET

FORLYGTER:

FORLYGTER SKAL VÆRE JUSTEREDE,DETTE KONTROLLERES  MED LYGTEJUSTERINGSKNAPPEN PÅ 0 OG ET LYGTE APPARAT

BAGLYGTER:

BAGLYGTER SKAL VÆRE HELE OG IKKE FALMEDE

 

KONTROLLER LYSET FØR SYN

ALLE PÆRER AT DISSE LYSER

BLINKLYS PÆRER FOR AT DISSE IKKE ER FALMEDE/HVIDE, SÅ BØR DISSE UDSKIFTES